KURZ - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - pro nepedagogy

Školení v celkovém rozsahu 40 hodin je složeno z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 7 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v příloze č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. a hodinová dotace jsou uvedeny v následující tabulce "Rozsah školení".

Školení také seznamuje účastníky se základními povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle §11,odst.1, pís.a) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 106/2001. 

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, dokáže se rychle, přesně a zodpovědně rozhodnout v mimořádné a kritické situaci. Získá odolnost vůči stresovým situacím, kdy je nutné poskytnout první pomoc, důvěru ve své schopnosti poskytnout laickou první pomoc.

POKUD MÁTE ZÁJEM O UBYTOVÁNÍ A STRAVU ZADEJTE PROSÍM TUTO INFORMACI DO POZNÁMKY PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY

V TOMTO PŘÍPADĚ VYČKEJTE NA DOTAZNÍK PO KTERÉM VÁM ZAŠLEME ZÁLOHOVOU FAKTURU


Informace Vám zašleme do emailu do 8. 4. 2024.

Kurzy jsou omezené počtem 12 účastníků. 

Zvolte si variantu:

2 500,00 Kč