Děkujeme KNAUFINSULATION za poskytnutí daru 50 000,- Kč

28.10.2023

Děkujeme KNAUFINSULATION za poskytnutí daru 50 000,- Kč v roce 2022

Díky poskytnutému daru bylo možné zakoupit základní vybavení pro nově vzniklou humanitární jednotku spolku HVĚZDY ŽIVOTA z.s., která je schopna v případě mimořádné události poskytnout zasahujícím týmům IZS nebo zasaženým obyvatelům komfort ve formě zajištění stravování v místě a poskytnutí základní první pomoci. Díky vybavení můžeme dokonce vypomoci na kulturních akcích v místě působení a zapojit tak vybavení i v rámci běžného života.