PODPOŘILI NÁS V ROCE 2023

DĚKUJEME

2023

Děkujeme Ústeckému kraji za podporu v roce 2023

V rámci programu "Volný čas 2023" jsme získali 45 000,- Kč na kroužek Mladého záchranáře v Novosedlicích a v Modlanech na nákup materiálu a úhradu cestovného na exkurzi.

V rámci Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2023 jsme získali 100 000,- Kč na zakoupení uniforem pro 20 členů humanitární jednotky našeho spolku.


Děkujeme NADACI T-SOFT ETERNITY za darování knih a CD v celkové hodnotě 21431,75,- Kč.

Darované knihy a CD využijeme na našich akcích a akcích obce Novosedlice jako odměny.


Děkujeme KOLOSHOP CZ za poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 3000,- Kč

Darované předměty využijeme na našich akcích a akcích obce Novosedlice jako odměny. 


Děkujeme obci Novosedlice za poskytnutí neinvestiční dotace 

25 000,- Kč .

Poskytnuté finance využijeme na zakoupení zdravotnického a maskovacího materiálu pro naše členy.


Děkujeme nadačnímu fondu Albert za darování 50 kusů knih "Dějiny očima psa".

Darované knihy využijeme na našich akcích a akcích obce Novosedlice jako odměny pro děti.


Děkujeme městu Dubí za poskytnutí neinvestiční dotace

20 000,- Kč .

Poskytnuté finance využijeme na zakoupení vybavení pro náš spolek. 


Děkujeme BONA VITA spol. s.r.o. za darování 1 200 kusů produktů na kulturní akce v Novosedlicích jako odměny pro děti a dobrovolníky 

v celkové hodnotě 8 694,- Kč.