PODĚKOVÁNÍ: ČEPS

10.05.2023

Děkujeme České elektroenergetické přenosové soustavě za poskytnutí daru 46 348,- Kč v roce 2022Díky tomuto daru jsme mohli zakoupit vybavení na nauku první pomoci na kroužek mladého záchranáře.-RESUSCITAČNÍ FANTOMY (DOSPĚLÝ A KOJENEC)-AED TRENÉR -ZDRAVOTNICKÝ BATOH