Poděkování Showdown Displays Europe

12.04.2024

📢Děkujeme firmě Showdown Displays Europe za darování dvou vlajek s příslušenstvím a reklamního stojanu včetně potisku.🤝

Díky tomuto daru budeme na akcích a zdravotních dozorech na velkých akcích se stanovištěm lépe viditelní 👀.