KURZ - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 16. - 21. 4. 2024

16.04.2024

Vyhlašujeme kurz "ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ" v termínu 16. - 21. 4. 2024 v Novosedlicích.

Více informací na https://www.hvezdyzivota.cz/internetovy-obchod/

KURZ - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT PRO PEDAGOGY (DVPP)

Školení v rozsahu 40 hodin je určeno v souladu s pokyny MŠMT pedagogickým pracovníkům. Zejména se jedná o pracovníky mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Školení v celkovém rozsahu 40 hodin je složeno z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 7 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v příloze č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Cílem vzdělávacího programu je odborná příprava pedagogů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s cílem zvýšení odborné kvalifikace v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony a vybrané závažné stavy u dětí.

Školení také seznamuje účastníky se základními povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle §11,odst.1, pís.a) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 106/2001.

Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, dokáže se rychle, přesně a zodpovědně rozhodnout v mimořádné a kritické situaci. Získá odolnost vůči stresovým situacím, kdy je nutné poskytnout první pomoc, důvěru ve své schopnosti poskytnout laickou první pomoc.

KURZ - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - pro nepedagogy

Školení v celkovém rozsahu 40 hodin je složeno z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 7 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v příloze č. 2 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. a hodinová dotace jsou uvedeny v následující tabulce "Rozsah školení".

Školení také seznamuje účastníky se základními povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle §11,odst.1, pís.a) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 106/2001.

Absolvent kurzu získá znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, dokáže se rychle, přesně a zodpovědně rozhodnout v mimořádné a kritické situaci. Získá odolnost vůči stresovým situacím, kdy je nutné poskytnout první pomoc, důvěru ve své schopnosti poskytnout laickou první pomoc.