ZÁŽITKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI

03.09.2023

Znalosti se nejlépe získávají praxí. Proto jsme pro Vás připravili kurz, kde praxe převažuje nad teorií. Čeká na Vás 8 hodin první pomoci. Úrazové stavy, neúrazové stavy a život ohrožující stavy.

Naše maskérka pro Vás připraví modelové situace a poranění, vyzkoušíte si použití AED, resuscitace u dospělého i dítěte, obvazovou techniku, transport poraněného a spoustu dalších úkonů.